Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Całkowita wartość projektu: 39 187 505,98 PLN
Dofinansowanie: 38 001 895,98 PLN
Kwota dla AGH: 38 001 895,98 PLN
Wkład własny: 1 185 610,00 PLNAktualności

Szkolenia z równości w AGH

1. Szkolenie dla kadry zarządzającej AGH w związku z wdrażaniem Planu równości płci dla AGH na 2022-24: Równouprawnienie w środowisku uczelni wyższej (termin 1)

Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej AGH. Odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 r.
w godzinach 12.00-14.00 w budynku C-7 sala 4.11. Szkolenie realizowane jest w ramach zadania nr 6 projektu: POWR.03.05.00-00-Z307/17.
Link do rekrutacji:
https://forms.gle/V4T9szUGmhDDuFix6

Dokumenty do wypełnienia: Dane uczestnika, Formularz rekrutacji, RODO, Zaświadczenie, Regulamin

2. Szkolenie dla kadry zarządzającej AGH: Wdrożenie Planu równości płci dla AGH na 2022-24. Równouprawnienie w środowisku uczelni wyższej (termin 2)

Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej AGH. Odbędzie się w dniu 18 października 2023 r.
w godzinach 12.00-14.00 w budynku C-7 sala 4.12. Szkolenie realizowane jest w ramach zadania nr 6 projektu: POWR.03.05.00-00-Z307/17.
Link do rekrutacji:
https://forms.gle/gRV57jzubmgH6Tzh8

Dokumenty do wypełnienia: Dane uczestnika, Formularz rekrutacji, RODO, Zaświadczenie, Regulamin

3. Szkolenie dla pracowniczek i pracowników administracyjnych AGH: Wdrożenie Planu równości płci dla AGH na 2022-24. Równouprawnienie w środowisku uczelni wyższej

Szkolenie adresowane jest do pracowników i pracowniczek administracyjnych AGH. Odbędzie się w dniu 25 października 2023 r. w godzinach 12.00-14.00 w budynku C-7 sala 1.13. Szkolenie realizowane jest w ramach zadania nr 6 projektu: POWR.03.05.00-00-Z307/17.
Link do rekrutacji:
https://forms.gle/MB9GfoNDmrx6zgLK6

Dokumenty do wypełnienia: Dane uczestnika, Formularz rekrutacji, RODO, Zaświadczenie, Regulamin