Kierownik projektu

prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – Prorektor ds. Współpracy AGH