Wydziałowe Biuro Projektu

dr Ewa Migaczewska, prof. AGH – Wydziałowy Koordynator Projektu

mgr Anna Kulpa-Ogdowska – specjalista ds. finansowych i administracyjnych
mgr Rafał Patyk – specjalista ds. ewaluacji i jakości
mgr Agnieszka Oleniacz – specjalista ds. informacji i promocji
mgr Marta Ćwir-Biborska – specjalista ds. ewaluacji i jakości