• Program POWER 3.5 na WH AGH

  • Wydział Humanistyczny

    Przyszłość jest teraz!

Wydział Humanistyczny AGH uczestniczy w projekcie:

Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Całkowita wartość projektu: 39 187 505,98 PLN
Dofinansowanie: 38 001 895,98 PLN
Kwota dla AGH: 38 001 895,98 PLN
Wkład własny: 1 185 610,00 PLNAktualności

Szkolenia z równości w AGH

1. Szkolenie dla kadry zarządzającej AGH w związku z wdrażaniem Planu równości płci dla AGH na 2022-24: Równouprawnienie w środowisku uczelni wyższej (termin 1)

Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej AGH. Odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 r.
w godzinach 12.00-14.00 w budynku C-7 sala 4.11. Szkolenie realizowane jest w ramach zadania nr 6 projektu: POWR.03.05.00-00-Z307/17.
Link do rekrutacji:
https://forms.gle/V4T9szUGmhDDuFix6

Dokumenty do wypełnienia: Dane uczestnika, Formularz rekrutacji, RODO, Zaświadczenie, Regulamin

2. Szkolenie dla kadry zarządzającej AGH: Wdrożenie Planu równości płci dla AGH na 2022-24. Równouprawnienie w środowisku uczelni wyższej (termin 2)

Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej AGH. Odbędzie się w dniu 18 października 2023 r.
w godzinach 12.00-14.00 w budynku C-7 sala 4.12. Szkolenie realizowane jest w ramach zadania nr 6 projektu: POWR.03.05.00-00-Z307/17.
Link do rekrutacji:
https://forms.gle/gRV57jzubmgH6Tzh8

Dokumenty do wypełnienia: Dane uczestnika, Formularz rekrutacji, RODO, Zaświadczenie, Regulamin

3. Szkolenie dla pracowniczek i pracowników administracyjnych AGH: Wdrożenie Planu równości płci dla AGH na 2022-24. Równouprawnienie w środowisku uczelni wyższej

Szkolenie adresowane jest do pracowników i pracowniczek administracyjnych AGH. Odbędzie się w dniu 25 października 2023 r. w godzinach 12.00-14.00 w budynku C-7 sala 1.13. Szkolenie realizowane jest w ramach zadania nr 6 projektu: POWR.03.05.00-00-Z307/17.
Link do rekrutacji:
https://forms.gle/MB9GfoNDmrx6zgLK6

Dokumenty do wypełnienia: Dane uczestnika, Formularz rekrutacji, RODO, Zaświadczenie, Regulamin

Dane projektu

Nr projektu

POWR.03.05.00-00-z307/17

 

Okres realizacji

01.09.2018 – 31.12.2023

Kierownik projektu

prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – Prorektor ds. Współpracy AGH

W ramach programu POWER 3.5:

Modernizujemy programy studiów i realizujemy praktyczne projekty semestralne

Tworzymy Otwarte Zasoby Edukacyjne

Projektujemy EduVRLab

Wyposażamy Pracownię Interfejsów

Wydziałowe Biuro Projektów

dr Ewa Migaczewska, prof. AGH - Wydziałowy Koordynator Projektu

mgr Anna Kulpa-Ogdowska - specjalista ds. finansowych i administracyjnych

mgr Rafał Patyk - specjalista ds. ewaluacji i jakości

mgr Agnieszka Oleniacz - specjalista ds. informacji i promocji

wh@agh.edu.pl

  • Start
  • O projekcie
  • Dane projektu
  • Realizacje
  • Kontakt