• Program POWER 3.5 na WH AGH

  • Wydział Humanistyczny

    Przyszłość jest teraz!

Wydział Humanistyczny AGH uczestniczy w projekcie:

Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Całkowita wartość projektu: 39 187 505,98 PLN
Dofinansowanie: 38 001 895,98 PLN
Kwota dla AGH: 38 001 895,98 PLN
Wkład własny: 1 185 610,00 PLNDane projektu

Nr projektu

POWR.03.05.00-00-z307/17

 

Okres realizacji

01.09.2018 – 31.10.2023

Kierownik projektu

prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – Prorektor ds. Współpracy AGH

W ramach programu POWER 3.5:

Modernizujemy programy studiów i realizujemy praktyczne projekty semestralne

Tworzymy Akademię Innowacyjnej Dydaktyki

Projektujemy Living Lab

Wyposażamy Pracownię Interfejsów

Wydziałowe Biuro Projektów

dr Ewa Migaczewska - Wydziałowy Koordynator Projektu

mgr Anna Kulpa-Ogdowska - specjalista ds. finansowych i administracyjnych

mgr Rafał Patyk - specjalista ds. ewaluacji i jakości

mgr Agnieszka Oleniacz - specjalista ds. informacji i promocji

wh@agh.edu.pl

  • Start
  • O projekcie
  • Dane projektu
  • Realizacje
  • Kontakt